Naprawy bezgotówkowe

Japan Service szkody rozliczamy bezgotówkowo ze wszystkimi Towarzystwami Ubezpieczeniowym.

Warunkiem takiego rozliczenia jest:

 • upoważnienie właściciela pojazdu (druki w zakładce „dokumenty„)
 • akceptacja kosztorysu Japan Service przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • pełen zakres polisy AC poszkodowanego
 • kompletna dokumentacja szkody wymagana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

 

Likwidacja szkód w systemie bezgotówkowym w Naszej Firmie przebiega w następujący sposób:

 • wypełniamy zgłoszenie szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego
 • rejestrujemy szkodę w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • przeprowadzamy oględziny uszkodzonego samochodu
 • uzgadniamy sposób naprawy z klientem i towarzystwem ubezpieczeniowym
 • uzgadniamy kosztorys naprawy
 • wykonujemy dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów naprawy
 • po zakończeniu wykonujemy wymagane badania techniczne
 • samochód jest kompleksowo myty i wydawany klientowi
 • warsztat składa całość dokumentacji naprawy w towarzystwie ubezpieczeniowym
 • po weryfikacji przez ubezpieczyciela odszkodowanie jest wypłacane na rachunek bankowy warsztatu

W ten sposób zwalniamy Państwa z całej procedury likwidacji szkody i poświęcania czasu na samodzielne wizyty w towarzystwach ubezpieczeniowych. Dzięki temu czas od zgłoszenia szkody do odbioru naprawionego pojazdu jest znacznie krótszy.

 

Do zgłoszenia szkody wymagane są następujące dokumenty:

 •  dowód rejestracyjny pojazdu
 •  prawo jazdy osoby kierującej w trakcie zdarzenia
 •  oryginał polisy OC
 •  polisa Autocasco oraz wniosek do polisy (jeśli jest na osobnym druku)
 •  dowód osobisty właściciela pojazdu
 •  w przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez Policję – pokwitowanie

Jeżeli będą koniecznie inne dokumenty to zostaną Państwo poinformowani przez właściwą jednostkę likwidującą szkodę.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt lub wizytę w biurze naszej firmy, gdzie nasi pracownicy chętnie pomogą w załatwieniu formalności i przedstawią Państwu właściwy tok postępowania w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi.

Klient nie bierze udziału w sprawach związanych z windykacją należności. Te sprawy od początku przejmuje nasza firma. Na miejsce kolizji wysyłamy swojego holownika, a na czas naprawy zapewniamy bezpłatny samochód zastępczy.